Informații despre programul SCAPA

DESCRIERE

SCAPA - Sistemul de Colectare a Ambalajelor de Pesticide al AIPROM este un mecanism de colectare, transport şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din plastic, metal şi hârtie provenite de la produsele de protecţia plantelor (PPP) importate sau produse în România de către companiile care susţin sistemul. Începând cu anul 2008, campania de colectare a ambalajelor din Plastic / Metal / Hârtie provenite de la PPP se desfăşoară la nivel naţional sub sloganul "SCAPA de ambalaje!".

Toate serviciile de colectare prin SCAPA sunt gratuite atât pentru fermieri cât şi pentru distribuitorii produselor, cu respectarea strictă a condiţiilor de preluare ale sistemului. Implementarea SCAPA este organizată şi susţinută financiar în mod integral de către companiile membre AIPROM şi companiile participante la sistem.

Preluarea ambalajelor este realizată prin intermediul operatorului Ecorec Recycling, furnizorul serviciilor de inspecţie, transport şi valorificare a ambalajelor, cu participarea importantă a companiilor distribuitoare selectate în calitate de Centre de Colectare.

SCAPA răspunde în cel mai eficient mod cerinţelor fermierilor care îşi propun să aplice bunele practici agricole şi să respecte reglementările de protecţie a mediului, şi ajută comercianţii să-şi respecte obligaţiile legale faţă de fermieri.

PROCEDURA TRIPLEI CLATIRI

Tripla clătire a ambalajelor este procedura prin care se decontaminează ambalajele reducându-se pericolul pentru sănătate şi mediu. Prin urmare, după folosirea completă a produsului, containerele goale trebuie clătite astfel:

  • 1. Goliţi complet conţinutul recipientului în rezervorul echipamentului de stropit.
  • 2. Umpleţi ambalajul cu apă la ¼ din volumul său.
  • 3. Puneţi capacul şi agitaţi viguros timp de câteva secunde.
  • 4. Goliţi apa de clătire în rezervorul echipamentului de stropit.

Repetaţi de încă 2 ori paşii 2 , 3 şi 4; faceţi recipientul inutilizabil prin perforare sau înţepare, separaţi capacul de ambalaj şi puneţi-l în sacii special destinaţi colectării ambalajelor.

SELECTAREA AMBALAJELOR

Selectarea ambalajelor care se încadreaza conform HG 856/2002, prin programul SCAPA colectându-se urmatoarele tipuri de deşeuri de ambalaje: 15.01.01 hârtie şi carton, 15.01.02 plastic şi 15.01.04 metal, sub forma de bidoane din plastic de orice marime, butoaie din plastic şi metalice, precum şi cutii de carton (ambalaje secundare) în care au fost transportate bidoanele de PPP. Ambalajele trebuie separate după tipul de material din care sunt realizate, astfel încat bidoanele de plastic trebuie separate de capace, iar ambalajele de hârtie sau carton trebuie să fie curăţate şi compactate.